Władze

RADA NADZORCZA

Andrzej Garley, Sylwia Michałowska - Kosińska, Grzegorz Mikrut,

Sławomir Pietrzyk, Jerzy Staliński, Elżbieta Okine - Tyrkiel


ZARZĄD

Magdalena Pawłowska  - Prezes Zarządu,   Dyrektor Biura Związku 

Janusz Zwierzykowski - Zastępca Prezesa Zarządu